Ralångens fågelstation

Text och bilder: Mats Thorin

Åter ringmärkning
Stationen byggdes 1984. Kuren för  ringmärkningen är byggd under fågeltornet.

Stationen ligger i strandskogen på östra sidan av Ralången, nedanför Marbäcks kyrka.

Här bedriver klubben ringmärkning under våren i maj och under hösten perioden
15 juli - 15 oktober.

Fåglarna fångas i 15 st 9-meters slöjnät. Fem av näten är uppsatta i vassgata och resterande i strandskogen innaför vassbältet.

Fångsten består i huvudsak av småfåglar. Vi ringmärker ca 2000 fåglar per år. Här har en Sävsångare fastnat i nätet. Fåglarna tas med till ringmärkningskuren där de ringmärks. Kön, ålder mått och vikt noteras innan fågeln återfår friheten. Här är det Martin Heinrich som hjälper till.

De tre vanligaste ringmärkningsarterna är ladusvala, rörsångare och lövsångare.
 På bilden lövsångare (t.h.) och grönsångare.
Första kända häckningen av flodsångare i Småland indikerades vid fågelstationen 1999 då 2 ad och 2 juv ringmärktes.
En trastsångare som ringmärktes hösten 1998 kontrollerades två år senare häckande vid Tåkern.

Till kategorin större ringmärkta arter tillhör denna hornuggla som ringmärtes för några år sedan.

Stationens mest avlägsna återfynd utgör den ladusvala som påträffades död i Kwe kwe, Zimbabwe, 8645 km från Ralången.
Stationens största raritét är den taigasångare som ringmärktes den 5 oktober 1985.
Videsparv, här uppvisad av Henrik Thorin, ringmärktes
10 september 1994 och  är också en mycket ovanlig Smålandsart.

 

Höksångaren fångades vid Ralångens Fågelstation den 17 augusti 2002 och utgjorde första fyndet i Aneby kommun.
Åter ringmärkning